• Dekompozycja modułu uczuciowego jakości życia – szósta i siódma składowa „zaufanie” i „ufność”
  Celem artykułu jest rozpoznanie zaufania i ufności jako kolejnych (szóstej i siódmej) składowych modułu uczuciowego jakości życia. I w tym artykule, podobnie jak w poprzednich publikacjach z tego cyklu, jego treść będzie zawierać odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest zaufanie i ufność? (to uczucia czy emocje); drugie – jakie są uczucia pokrewne zaufaniu i ufności? (inne uczucia wspierające zaufanie i ufność oraz kulturę zaufania/ufności); trzecie – jakie są emocjonalne zasłony zaufania i ufności? (główni „usypiacze” tych stanów uczuciowych, wzmacniające „kulturę” nieufności) i czwarte – dlaczego powinniśmy być ufni i okazywać zaufanie? (to kolejna odsłona naszego człowieczeństwa).
 • Cele zrównoważonego rozwoju i ich realizacja w świetle norm dotyczących systemów zarządzania i ich integracji
  Zidentyfikowanie aktualnych norm dotyczących systemów zarządzania i ich rodzajów oraz znalezienie powiązań pomiędzy wymaganiami określonych norm a celami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowym celem jest wykazanie, które z systemów w najpełniejszy sposób wspomagają organizację w dążeniu do rozwoju zrównoważonego. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Praca uwzględnia trzy perspektywy – literaturo poznawczą, praktyczną oraz empiryczną (badawczą). Badania podzielono na pięć etapów i zastosowano w nich metodę analizy danych wtórnych (zastanych), metodę monograficzną, metodę analizy porównawczej, metodę syntezy i wnioskowania logicznego.
 • Jakość obsługi klienta na stacjach paliw w aspekcie teoretycznym i praktycznym
  Celem niniejszego artykułu było przedstawienie znaczenia problematyki obsługi klientów korzystających ze stacji paliw. Tego typu obiekty nie są jedynie punktami zajmującymi się sprzedażą paliwa. Obecnie ich działalność rozwinęła się na tyle, że dostępność różnorodnych usług przez nie realizowanych jest bardzo bogata i zróżnicowana. Stąd też potrzeba weryfikowania jakości usług, szczególnie w kontekście obsługi tam świadczonej i zadowolenia konsumentów. 
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i odporności funkcjonowania organizacji – wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami ISO 22301
  Przysłowiu „Obyś żył w ciekawych czasach” powszechnie przypisuje się chińskie pochodzenie. I choć pozornie niesie ono pozytywny przekaz, to jednak bardziej zasługuje na miano przekleństwa. Trudno bowiem oprzeć się wrażeniu, że czasy, w których obecnie żyjemy, zasługują niewątpliwie na miano „ciekawych”. Przecież jeszcze kilka lat temu filmy pokazujące katastroficzne wizje świata ogarniętego pandemiami oraz ludzi chodzących w szczelnych skafandrach uznawaliśmy za trudną do wyobrażenia fikcję i rezultat fantazji filmowych twórców.

Problemy Jakości - cały wykaz