• Temat miesiąca
  • Ochrona stosunku pracy, płaca minimalna i składki związkowe po zmianie przepisów (12)
   Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowości w regulacjach odnoszących się do ochrony stosunku pracy, płacy minimalnej czy limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Najważniejsze z nich wejdą w życie 30 dni po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw oraz 1 stycznia 2024 r.
 • Prawo pracy
  • Do 7 października 2023 r. należy zmienić telepracę na pracę zdalną (16)
   Do 7 października 2023 r. pracodawcy dotychczas zatrudniający pracowników na podstawie umów o telepracę powinni zakończyć wykonywanie przez nich pracy w tym trybie. Pracodawca sam może zdecydować, w jaki sposób i na jakich warunkach przejdzie z umów o telepracę na nową formułę zatrudnienia, np. pracę zdalną w pełnym wymiarze, pracę hybrydową czy pracę w trybie tradycyjnym stacjonarnym.
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pracownika przywróconego do pracy (26)
   Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy ma charakter odszkodowawczy. Roszczenie o to wynagrodzenie przysługuje w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy. Wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy określają przepisy Kodeksu pracy.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz