• Temat numeru: Problematyczny obowiązek konsultacyjny w zakresie bhp – nie wszystko jasne
  Zasadą jest, że to pracodawca podejmuje działania oraz organizuje pracę tak, aby była realizowana w bezpiecznych i higienicznych warunkach. W tym zakresie może i powinien liczyć na wsparcie ze strony personelu, służby bhp oraz lekarza sprawującego profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami. Należy bowiem pamiętać, że wszelkie sprawy dotyczące bhp powinny być z pracownikami konsultowane. Niestety ogólna regulacja powyższej kwestii zawarta w przepisach Kodeksu pracy nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości, które wiążą się z obowiązkiem przeprowadzania konsultacji.
 • Praca zdalna – co pracodawca zapewni pracownikowi
  Jak przewiduje projekt ustawy, która ma wprowadzić regulacje dotyczące pracy zdalnej do Kodeksu pracy, pracodawca będzie musiał przede wszystkim zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Jak może przebiegać ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego w związku z pracą zdalną? Jakie wymogi powinny być spełnione, gdy pracownik będzie wykorzystywał prywatne narzędzia do pracy zdalnej? Sprawdź szczegóły.
 • Małpia ospa – nowe zagrożenie w środowisku pracy a aktualizacja oceny ryzyka zawodowego
  Minister zdrowia podpisał rozporządzenie odnośnie do działań dotyczących małpiej ospy. Natomiast Główny Inspektor Sanitarny przygotował wytyczne dla szpitali na wypadek pojawienia się choroby w Polsce. Czy na tej podstawie należy już przygotowywać aktualizację ocenę ryzyka dla pracowników (działania prewencyjne), czy wstrzymać się do czasu bardziej szczegółowych wytycznych dla pracodawców i pracowników?
 • Profilaktyka ryzyka zawodowego
  Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest ograniczenie ryzyka do poziomu najniższego, jaki można osiągnąć. Ocena ryzyka zawodowego polega na przewidywaniu, jakie szkody (np. urazy, schorzenia) mogą spotkać pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy i zaplanowaniu, co trzeba zrobić, aby tego uniknąć.
 • Firma zewnętrzna na terenie zakładu pracy a kwestie bhp
  Każdy pracodawca, aby zapewnić sprawne działanie swojej firmy i właściwe warunki pracy, musi dbać nie tylko o sprzęt, ale także o otoczenie pracowników. Część prac technicznych związanych z utrzymaniem i zapewnieniem właściwych warunków pracy wykonuje zazwyczaj wewnętrzny dział utrzymania ruchu lub pracownik na stanowisku konserwatora. Są jednak prace wymagające specjalnego sprzętu lub uprawnień. Wówczas takie prace zleca się zwykle firmom zewnętrznym. Dochodzi więc do sytuacji, kiedy na terenie naszej firmy pojawiają się pracownicy innego pracodawcy.
 • Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami (część 1)
  Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie bhp, które należy okresowo powtarzać. Wielu przedsiębiorców zapomina jednak, że obowiązek przeszkolenia dotyczy także pracodawców i osób kierujących pracownikami. Sprawdź, jak dobrze przygotować takie szkolenie.
 • Warunki pracy kierowców autobusów miejskich według nowych przepisów
  Już od jakiegoś czasu obowiązują nowe przepisy dotyczące bhp w komunikacji miejskiej i autobusowej komunikacji międzymiastowej, których wprowadzenie miało na celu poprawę sanitarno-socjalnych warunków pracy kierowców autobusów miejskich. Sprawdź, czy na pewno wiesz, co się zmieniło, jakie nowe rozwiązania należy wprowadzić i w jakim terminie należy to zrobić.
 • Opóźnienie w przekazaniu protokołu powypadkowego
  Z powodu nieobecności w pracy inspektora bhp pracodawca dostał do zatwierdzenia protokół powypadkowy w 6. dniu po sporządzeniu. Pracodawca nie zatwierdził protokołu, nie zgadza się z jego treścią. Jakie są skutki prawne z powodu jednodniowego opóźnienia dostarczenia protokołu pracodawcy?
 • Nieletni na umowie zleceniu – co z badaniami lekarskimi
  Czy pracodawca (sklep z materiałami budowlanymi zatrudniający pracownika na sezon) powinien wysłać na badania lekarskie niepełnoletniego na umowę zlecenie? Jakie zagrożenia ma wykazać na skierowaniu, np. mikroklimat, praca na placu?
 • Zaległe szkolenie okresowe bhp pracownika
  Pracownica miała ważne szkolenie okresowe bhp dla osób na stanowiskach robotniczych do listopada 2019 roku. Kolejne szkolenie nie zostało przeprowadzone, ponieważ pracownica była dalej na chorobowym, urlopie macierzyńskim, wychowawczym. Czy w obecnym stanie prawnym (zagrożenie epidemiologiczne) jest obowiązek przeprowadzenia szkolenia okresowego bhp przed dopuszczeniem tej konkretnej pracownicy do pracy?
 • Zatrudnianie młodocianych i dzieci a obowiązki pracodawcy
  Jakie obowiązki ma pracodawca, gdy w firmie zostają zatrudnieni do pracy lekkiej młodociani? Czy należy wysłać wykaz prac lekkich do Państwowej Inspekcji Pracy? A może inne dokumenty? Czy można zatrudniać dzieci, które nie ukończyły 15. roku życia?

BHP w firmie - cały wykaz