Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2018/04

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak wprowadzić pracę w porze nocnej w placówkach handlowych
  • Od 1 marca 2018 r. obowiązują nowe kwoty wolne przy dokonywaniu potrąceń z zasiłków
  • Czy należy rozliczyć składki od nagrody wypłaconej pracownicy na macierzyńskim - najnowsze wyjaśnienia ZUS
  • Jak sporządzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, żeby była zgodna z RODO
  • Od 1 kwietnia 2018 r. niższa składka na ubezpieczenie wypadkowe dla części przedsiębiorców
 • O to pytają kadrowi
  • Z jaką datą wystawić świadectwo pracy dla pracownika zwolnionego dyscyplinarnie
  • Jak ustalić z pracownikiem podwyżkę płatną za kilka miesięcy
  • Czy premie dla pracowników mogą być wypłacane po 10 dniu miesiąca
 • Aktualności
  • Zmiana grupy uposażenia niektórych policjantów
  • Zmiany ramowych programów szkolenia kandydatów na egzaminatorów w szkołach
  • Nowe wysokości dodatków za posiadany przez funkcjonariuszy SKW stopień służbowy
  • Wyższe stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SKW
  • Nowa wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SWW
  • Wysokość opłat za udzielanie informacji z KRS
  • Szczegółowe zasady odbywania przez farmaceutów ciągłych szkoleń
  • Nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe
  • Zakaz pracy w handlu w niedziele i święta - stanowisko PIP i resortu pracy
 • Temat numeru
  • Jakie zmiany dla osób prowadzących własną firmę wprowadza Konstytucja  Biznesu
 • Prawo pracy
  • Czy po wejściu w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych nadal będzie można monitorować pracowników
  • Jak łączyć pracę z urlopem rodzicielskim
  • Czy pracownik, który choruje na chorobę alkoholową może zostać zwolniony z powodu utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy
  • Czy umowę uaktywniającą dla niani trzeba wliczyć do stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Wynagrodzenia
  • Jak ustalić wysokość odprawy pośmiertnej, jeżeli pracownik był zatrudniony z przerwami u tego samego pracodawcy
  • Czy można dokonać potrącenia ze składnika wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
  • Czy delegowany pracownik uzyska przychód z tytułu zakwaterowania za granicą w lokalu pracodawcy
  • Jak naliczyć wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w wyniku skrócenia pracy w Wielką Sobotę
  • Czy wyrównać wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownicy nie kwestionowali jego wysokości
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jakie składki powinien opłacać pracodawca od umowy zlecenia zawartej z własną pracownicą przebywającą na urlopie rodzicielskim
  • Jak  forma zatrudnienia menedżera wpływa na zakres obowiązku składkowego
  • Jak oskładkować przychody emeryta realizującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy
  • Czy kierowca międzynarodowy zatrudniony przez polską firmę musi posiadać zaświadczenie A1
  • Jak skorygować kod tytułu ubezpieczenia w dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS
 • Zasiłki
  • Czy za niezdolność do pracy zliczaną do danego okresu zasiłkowego przysługuje tylko jeden limit wynagrodzenia chorobowego
  • Od jakiej kwoty ustalić wysokość zasiłku opiekuńczego, jeżeli decyzja ZUS obniżająca podstawę wymiaru składek została zaskarżona
  • Czy przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
  • Czy zleceniobiorczyni ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przed porodem
 • Bhp w firmie
  • Jakie uprawnienia ma pracodawca w przypadku wniosku służby bhp o ukaranie pracownika karą porządkową
 • GIODO wyjaśnia
  • Czy pracodawca może telefonicznie potwierdzić pracownikowi banku fakt zatrudniania konkretnej osoby
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Wypowiadanie umów o pracę - obowiązki pracodawcy
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac - Rozporządzenie wykonawcze do ustawy zasiłkowej
  • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2018 z komentarzem